Recyklační poplatky

Vážení zákazníci,
dnem 13.8.2005 vstoupila v účinnost některá ustanovení novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která se týká elektrických a elektronických zařízení. Tato novela v celém rozsahu díla 8. transponuje direktivy EU, konkrétně 2002/96/ES a 2002/95/ES. Se změnou této novely je spojeno zavedení nových poplatků na likvidaci historického elektrozařízení.
Nám i všem výrobcům a dovozcům tak vyplývá povinnost finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků, tzv. historického odpadu, financována. Tento finanční příspěvek se uvádí odděleně na fakturách.
K cenám spotřebičů je tedy připočítán příspěvek na likvidaci historických elektrozařízení.

Pračky - 69,-

Ledničky - 194,-

Mrazničky - 194,-

Sporáky - 69,-

Televize - 304,-

Mobilní telefony - 3,5

Chytré hodinky - 1,5

Tablety - 15,5

Sluchátka - 2,-

Reproduktory - 15,-

Vysavače - 16,-

Záznamy nebyly nalezeny...